Bestyrelsen

Bestyrelsen

Sammensætningen af bestyrelsen på Ad.L.Hansens kollegium er fastlagt i vedtægterne.

Nuværende bestyrelse

Beboer-formand:Fie Vergo
Beboer-næstformand:Anton Christiansen
Seminariets repræsentant 1: Tina Gade
tig@via.dk
Seminariets repræsentant 2: Ove Damgaard
ove.damgaard@mail.dk
Kommunal repræsentant:
Kommunal repræsentant: Bent Graversen
bent.graversen@lemvig.dk
Bestyrelsens sekretær: Gitte Birch Jensen
tlf. 52247419,
Gitte@adlkollegiet.dk