Bestyrelsen

Bestyrelsen

Sammensætningen af bestyrelsen på Brunsgårdkollegiet er fastlagt i vedtægterne.

Nuværende bestyrelse

Beboer-formand:Martin O. Andersen
Beboer-næstformand:Bjørn Pedersen
Seminariets repræsentant 1: Tina Gade
tlf. 87553266
tig@via.dk
Seminariets repræsentant 2: Ove Damgaard
Kommunal repræsentant: Martha Vrist
martha.vrist@lemvig.dk
Kommunal repræsentant: Bent Graversen
bent.graversen@lemvig.dk
Bestyrelsens sekretær: Gitte Birch Jensen
tlf. 52247419,
Gitte@adlkollegiet.dk