Bestyrelsen

Bestyrelsen

Sammensætningen af bestyrelsen på Brunsgårdkollegiet er fastlagt i vedtægterne.

Nuværende bestyrelse

Beboer-formand:Jens G. Sørensen
joenke9@hotmail.com
29891463
Beboer-næstformand:Camilla Rahr Pedersen
camillarahrp@gmail.com
28872758
Seminariets repræsentant 1: Tina Gade
tlf. 87553266
tig@via.dk
Seminariets repræsentant 2: Ove Damgaard
ove.damgaard@mail.dk
Kommunal repræsentant:
Kommunal repræsentant: Bent Graversen
bent.graversen@lemvig.dk
20203059
Bestyrelsens sekretær: Gitte Birch Jensen
tlf. 52247419,
Gitte@adlkollegiet.dk