Uncategorized

1 post

Kollegierne i Nr. Nissum

Kollegierne i Nr. Nissum er to kollegier – Ad. L Hansens Kollegium og søsterkollegiet Brunsgårdkollegiet. Kollegierne ligger kun 5 minutters gang fra VIA University College/læreruddannelsen og HF i Nr. Nissum. Kollegiet beboes således af både lærerstuderende og HF-studerende, men også lærlinge og andre unge fra Lemvig og omegn bor her. […]